Κοπή από 12m μπάρες και ευθυγράμμιση

Στο πιο κάτω βίντεο βλέπεται κοπή από 12m μπάρες και ευθυγράμμιση σίδερου.